Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Politie (uitspraak)

Vraag

Wordt de t in politie in het Standaardnederlands uitgesproken als [s] of als [ts]?

Antwoord

Beide uitspraakvarianten worden als Standaardnederlands beschouwd maar in het noorden van het Nederlandse taalgebied is de uitspraak [ts] gebruikelijker terwijl in het zuiden van het taalgebied de uitspraak [s] domineert.

Toelichting

Zie ook

Fascisme / racisme

Bronnen

Gerritsen, M. & Bezooijen, R. van (1994). Onze Taal, 63 , 87.