Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Organigram / organogram

Vraag

Is het juiste woord voor 'de schematische voorstelling van een organisatie' organigram of organogram?

Antwoord

In deze betekenis zijn beide vormen correct. Kies wel consequent voor dezelfde vorm. U kunt ook organisatieschema of organisatiestructuur gebruiken.

Toelichting

Organigram en organogram hebben allebei de betekenis 'schematische voorstelling van een organisatie'. Aanvankelijk kozen veel naslagwerken voor de vorm met o, maar de meeste woordenboeken en spellinglijsten vermelden nu beide vormen. Het staat de gebruiker dus vrij om te kiezen, maar het is raadzaam om binnen één tekst consequent dezelfde spelling te hanteren.

Organogram heeft ook een medische betekenis, die echter maar in enkele naslagwerken vermeld wordt: 'beschrijving van de bouw en ligging van de organen'. In deze betekenis is alleen organogram correct.

Bijzonderheid

In NBN X 04-001 en NEN 5050 adviseren het BIN en het NNI organisatieschema (Woordwijzer (1998), p. 112). Ook organisatiestructuur wordt vaak gebruikt.

Naslagwerken

Woordwijzer (1998), p. 112

organigram

organogram

Grote Van Dale (2005)

schematische voorstelling van een organisatie

1 (medisch) schematische beschrijving van bouw en ligging van de organen

2 organigram

Koenen (2006)

Organigram, organogram: schematische voorstelling ve organisatie (4)

Zie organigram

Verschueren (1996) = organogram Schematische voorstelling van de functies en diensten in een organisatie of onderneming, met de onderlinge relaties ertussen (...) = organigram
Grote Prisma (1997) = organogram organisatieschema
Kramers (1998)

-

grafische voorstelling van de functies in een onderneming of organisatie

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 schematisch overzicht van een organisatie

2 medische beschrijving van bouw en ligging van de organen

Woordenlijst (2015)

x

x

Nieuwe Spellinggids (1997)

x

x

Spellingwijzer Onze Taal (1998)

x

x