Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gradenteken: spatie ervoor of niet?

Vraag

Zet je bij temperatuuraanduidingen voor het gradenteken een spatie (5 °C) of niet (5°C)?

Antwoord

Bij temperatuuraanduidingen wordt het gradenteken volgens de adviesboeken en norminstituten met een spatie gescheiden van het getal ervoor (5 °C). In de praktijk blijkt de schrijfwijze zonder spatie gangbaar, onder andere bij meteorologische instituten. Wij adviseren in technische publicaties en dergelijke de norm te volgen; daarbuiten is het aan te raden om aan te sluiten bij het algemene gebruik en de spatie weg te laten.

Toelichting

Volgens de taaladviesliteratuur en norminstituten (Nederlands Normalisatie-instituut en het Bureau voor Normalisatie in België) wordt een spatie gezet voor het gradenteken. Het gradenteken vormt een eenheid met het symbool C (voor Celsius als temperatuurmeeteenheid) of het symbool F (voor Fahrenheit als eenheid). Deze temperatuureenheden °C en °F zouden met een spatie moeten worden gescheiden van het getal. Bij voorkeur wordt een zogenaamde halve spatie gebruikt.

Dit advies lijkt echter uit de pas te lopen met de praktijk: de schrijfwijze met spatie is niet gangbaar. Volgens de afdeling Voorlichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (het KNMI) worden geen spaties in de notatie van temperatuuraanduidingen gebruikt. Ook het KMI, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, gebruikt in de praktijk geen spatie.

Een mogelijke verklaring voor deze voorkeur voor de schrijfwijze zonder spatie is dat het gradenteken ook wel los wordt gebruikt, zonder de aanduiding C voor Celsius of F voor Fahrenheit. In zulke gevallen wordt immers ook geen spatie geschreven tussen getal en gradenteken als het teken wordt gebruikt om geometrische hoeken of geografische lengte- en breedtegraden aan te geven:

- een hoek van 45°

- 20° noorderbreedte

Zie ook

Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)

Naslagwerken

Redactiewijzer (1997), p. 52; Taalbaak 116.1; NEN 3069; NBN Z 01-002 (2002)