Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dr. X en mevrouw dr. X / de heer dr. X en mevrouw dr. X

Vraag

Kan voor (de afkorting van) sekse-neutrale academische titels de heer of mevrouw geschreven worden om het geslacht van de genoemde personen duidelijk te maken?

Antwoord

Als een naam of een (academische) titel twijfel kan doen ontstaan over het geslacht van iemand, dan kunt u beter zelf aangeven of het om een man of om een vrouw gaat.

In de adressering van een brief schrijft u De heer dr. M. Smits en Mevrouw prof. dr. A. Verschoor. U kunt ook gewoon schrijven De heer M. Smits en Mevrouw A. Verschoor. De titel doctoranda (dra.) is in onbruik geraakt; schrijf dus ook Mevrouw drs. Bunninghs en niet Dra. Bunninghs.

In een opsomming van namen (bijvoorbeeld van de aanwezigen en afwezigen op een vergadering in vergaderverslagen) is het gebruikelijk om bij mannen alleen de voorletters en achternaam te vermelden. Voor voorletters en achternaam van de vrouwen komt mevrouw of de afkorting mevr. of mw. Staat dit principe u tegen, dan kunt u ook bij mannen de heer of dhr. voor voorletters en achternaam plaatsen.

Onderteken zelf uw brieven met voornaam en achternaam. Is ook dan nog verwarring mogelijk, verduidelijk dan of u een man of een vrouw bent door de heer of mevrouw aan uw naam (en titels) toe te voegen.

Toelichting

Soms wordt als het om een vrouw gaat, mevrouw voor de titel geschreven, en als het om een man gaat, niets. Men hanteert dan het principe dat men ervan uit moet gaan dat het om een man gaat tenzij expliciet vermeld wordt dat het om een vrouw gaat.

Dit principe staat sommige taalgebruikers echter tegen. Zij pleiten voor het vermelden van de heer of mevrouw voor elke titel.

Zie ook

Adressering aan een koppel of gezin
Adressering aan twee vrouwen of twee mannen
Dr, ir, mr / dr., ir., mr.
Geachte meneer, / Geachte mijnheer, / Geachte heer,
Titulatuur en titels in Nederland: voorrangsregels

Naslagwerken

Titulatuurgids (1995), p. 79 en passim