Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Werkonbekwaam / arbeidsongeschikt

Vraag

Is werkonbekwaam een correct Nederlands woord?

Antwoord

Ja, werkonbekwaam is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is arbeidsongeschikt.

Toelichting

Om uit drukken dat iemand (tijdelijk) niet in staat is om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk, wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied het woord arbeidsongeschikt gebruikt. Het overeenkomstige zelfstandig naamwoord is arbeidsongeschiktheid.

(1) Mensen die lange tijd arbeidsongeschikt zijn, hebben het vaak moeilijk om financieel rond te komen.

(2) Zijn oom werd na een bedrijfsongeval volledig arbeidsongeschikt verklaard.

(3) De werknemer is verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid.

In België worden ook de woorden werkonbekwaam en werkonbekwaamheid gebruikt. Deze woorden kunnen tot de standaardtaal in België gerekend worden. In de Belgische wetgeving is arbeidsongeschikt(heid) de officiële term.

(4) De agent was drie dagen werkonbekwaam na een geval van verkeersagressie. [standaardtaal in België]

(5) Zo'n 50.000 Belgen zijn al meer dan een jaar werkonbekwaam ten gevolge van een depressie of burn-out. [standaardtaal in België]

(6) Na een periode van werkonbekwaamheid zal ze het werk maandag weer hervatten. [standaardtaal in België]

Zie ook

Mutualiteit / ziekenfonds

Bronnen

Dirix, E., Tilleman, B. & Van Orshoven, P. (Red.) (2004). De Valks juridisch woordenboek. Antwerpen: Intersentia.

Hendrickx, R. Werkonbekwaam *. Geraadpleegd op 3 mei 2012 via http://www.vrt.be/taal/werkonbekwaam.

Naslagwerken

 

werkonbekwaam

arbeidsongeschikt

Grote Van Dale (2005)

(Belg.N., niet alg.) arbeidsongeschikt

(tijdelijk) niet in staat om te werken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg. niet alg.) arbeidsongeschikt

1 niet in staat zijn om zijn beroep of bedrijf uit te oefenen

Verschueren (1996)

-

niet in staat zijn werk te verrichten

Koenen (2006)

-

door ziekte of handicap niet in staat om te werken

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 319

[wordt afgekeurd] arbeidsongeschikt; invalide

-

Taalwijzer (2000), p.

[bij arbeidsongeschikt] niet: arbeidsonbekwaam of werkonbekwaam

betekent volledig of tijdelijk niet in staat om te werken vanwege gebrek, ziekte, invaliditeit (niet: arbeidsonbekwaam of werkonbekwaam)

Stijlboek VRT (2003), p. 270

[wordt afgekeurd] Wie door ziekte of een ongeluk niet in staat is te werken, is arbeidsongeschikt.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

arbeidsongeschikt

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

BN 1 arbeidsongeschikt 2 invalide

wegens lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet in staat tot werken

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

BN ook arbeidsongeschikt

wegens lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet in staat tot werken