Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Ernstig / serieus nemen (iemand -)

Vraag

Wat is correct: Na die blunder neemt niemand haar nog ernstig of Na die blunder neemt niemand haar nog serieus?

Antwoord

Iemand serieus nemen is standaardtaal in het hele taalgebied. Iemand ernstig nemen is standaardtaal in België.

Toelichting

Om aan te geven dat men iemand voor vol aanziet, of dat men gelooft in de ernst van iemands beweringen, wordt in de standaardtaal de uitdrukking iemand serieus nemen gebruikt. Ook iemand au sérieux nemen is gangbaar in de standaardtaal, hoewel die uitdrukking minder voorkomt dan iemand serieus nemen.

(1) Is er iemand die Bert nog serieus neemt na zijn zoveelste carrièreswitch?

(2) Van politici mag toch worden verwacht dat ze hun kiezers au sérieux nemen.

In de standaardtaal in België wordt ook vaak de combinatie iemand ernstig nemen gebruikt.

(3) Een bedrijf dat zichzelf ernstig neemt, zou in crisistijd moeten bezuinigen op zakenreizen. [standaardtaal in België]

Zie ook

Serieus / au sérieux

Bronnen

Hendrickx, R. Serieus. Geraadpleegd op 13 maart 2009 via http://www.vrt.be/taal/serieus.

Onze Taal. Ernstig nemen. Geraadpleegd op 13 maart 2008 via http://onzetaal.nl/taaladvies/advies/ernstig-nemen.

Naslagwerken

 

ernstig nemen

serieus nemen

au sérieux nemen

Grote Van Dale (2005)

[bij ernstig] 2 (…) iets of iem. ernstig nemen [leenvertaling van Fr. prendre au sérieux], opnemen, aanvaarden als wezenlijk zoals het of hij zich voordoet, als gemeend

[bij serieus] 1 ernstig (…) iem. serieus nemen, voor vol aanzien

 [bij au sérieux] in ernst, als ernst (…) iem. niet au sérieux nemen a) niet geloven in de ernst van zijn beweringen, b) hem als schertsfiguur beschouwen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij ernstig] 1 van ernst vervuld, syn. au sérieux, serieus

[bij serieus] 1 ernstig: iem. serieus nemen waarde hechten aan wat hij zegt

[bij au sérieux] 1 ernstig – iem. au sérieux nemen hem voor vol aanzien, belang hechten aan wat hij zegt of doet

Verschueren (1996)

[bij ernstig] 1 tot ernst (1) geneigd (…) iemand – nemen, aannemen dat hij werkelijk meent wat hij zegt. Syn. serieus

[serieus] ernstig

[bij au sérieux] in ernst, ernstig: iemand – nemen, geloven in de ernst van zijn woorden ofwel hem als van werkelijke betekenis beschouwen

Koenen (2006)

[bij ernstig] I niet gestemd tot spot: iem ~ nemen hem beschouwen als iemand wie het ernst pleegt te zijn bij wat hij zegt

[serieus] ernstig, oprecht (…) vgl au sérieux

In of als ernst: iem. niet ~ nemen: a) niet geloven in de ernst van zijn beweringen enz.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p.

[bij ernstig, wordt afgekeurd] iem., iets – nemen, -, serieus opnemen, - opvatten; au sérieux nemen.

-

-

Taalwijzer (2000), p. 120

[bij ernstig] Van Dale en Apeldoorn noemen iem./iets ernstig nemen een gall. Voor: ernstig opnemen, opvatten. Koenen, Koenen 2, Verschueren hebben er terecht geen bezwaar tegen. (iem./iets serieus nemen keurt Van Dale wel goed)

-

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

 

[bij serieus] oprecht, in ernst: iem. ~ nemen ervan uit gaan dat wat iem. zegt gemeend en / of belangrijk is, iem. als volwaardig behandelen

[bij au sérieux] in ernst, iets of iem. niet ~ nemen geen rekening houden met iets of iem., als onbetekenend terzijde schuiven