Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Adressering aan twee vrouwen of twee mannen

Vraag

Hoe adresseer ik een brief aan twee mensen van gelijk geslacht?

Antwoord

Noem beide partners bij voorkeur bij hun eigen naam, met telkens de heer of mevrouw ervoor.

Toelichting

Een adressering aan twee mannen of twee vrouwen ziet er bijvoorbeeld als volgt uit.

(1) De heer C. Lucassen en de heer A. den Ouden

(2) Mevrouw N. De Mos en mevrouw M. Ferencz

Als twee mannen of twee vrouwen met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen ze elkaars achternaam gebruiken. Er zijn verschillende mogelijkheden.

(3) De heer C. Lucassen-den Ouden en de heer A. Lucassen-den Ouden

(4) De heer C. Lucassen en de heer A. Lucassen-den Ouden

(5) Mevrouw N. Ferencz-de Mos en mevrouw M. de Mos-Ferencz

Bij twee mannen is een verkorte vorm met de heren mogelijk als de ene man de achternaam van zijn partner voor zijn geboortenaam voert.

(6) De heren Lucassen-den Ouden

Bij twee vrouwen is zo’n verkorte vorm minder goed mogelijk, omdat niet iedereen mevrouwen en dames als aanspreekvorm geschikt vindt.

In de briefaanhef wordt van elke persoon (het eerste deel van) de achternaam genoemd.

(7) Geachte heer Lucassen, geachte heer Den Ouden,

(8) Geachte mevrouw De Mos, geachte mevrouw Ferencz,

Als beide partners dezelfde achternaam voeren, zoals in voorbeeld (3) en (4), is een verkorte vorm met heren mogelijk.

(9) Geachte heren Lucassen,

Omdat niet iedereen mevrouwen en dames als aanspreekvorm geschikt vindt, is zo’n verkorte vorm bij twee vrouwen minder goed mogelijk.

Bijzonderheid

Soms wordt de heer afgekort tot dhr. en mevrouw tot mw. De voorkeur gaat uit naar de niet-afgekorte versie.

Zie ook

Persoonsnamen (Leidraad 16.2)

Adressering aan een koppel of gezin
Geachte heer/mevrouw / geachte heer, mevrouw / geachte heer of mevrouw / geachte mevrouw, geachte heer
Geachte meneer / Geachte mijnheer / Geachte heer
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw,
Geachte mevrouw / Geachte mevrouw Jansen
Dr. X en mevrouw dr. X / de heer dr. X en mevrouw dr. X

Bronnen

Taaltelefoon (2005). Brief aan een homokoppel. Geraadpleegd op 2 januari 2009 via http://taaltelefoon.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=177

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2005), blz. 400-401; Taal-top-100 (2007), blz. 197; Titels, graden en titulatuur (2005), blz. 164