Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beginnen / begonnen

Vraag

Wat is juist: Hij is gisteren begonnen te schrijven of Hij is gisteren beginnen te schrijven?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct.

Toelichting

Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal altijd verbonden met een infinitief met te. In zinnen in de voltooide tijd kan zowel het voltooid deelwoord begonnen als de infinitief beginnen gebruikt worden:

(1) Hij is gisteren begonnen te schrijven.

(2) Hij is gisteren begonnen zijn memoires te schrijven.

(3) Hij is gisteren beginnen te schrijven.

(4) Hij is gisteren zijn memoires beginnen te schrijven.

In zin 3 en 4 treedt de infinitief beginnen in de plaats van het voltooid deelwoord begonnen. Dat kan alleen als beginnen en het werkwoord dat erop volgt, in dit geval te schrijven, samen aan het eind van de zin staan. Tussen de werkwoorden van deze eindgroep kunnen in de standaardtaal dan geen andere elementen, zoals het lijdend voorwerp zijn memoires, staan.

Als beginnen samen met een ander werkwoord achter het lijdend voorwerp staat, komt in plaats van de infinitief beginnen soms ook het voltooid deelwoord begonnen voor:

(5) Hij is gisteren zijn memoires begonnen te schrijven.

Varianten als zin 5 komen vooral voor in Nederland, maar zijn niet voor alle taalgebruikers aanvaardbaar.

Bijzonderheid

Het voltooid deelwoord begonnen kan ook worden gevolgd door de constructie met het + infinitief. Bijvoorbeeld:

(6) Hij is gisteren begonnen met het schrijven van zijn memoires.

Zie ook

Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)

Beginnen + infinitief
Helpen (te)
Komen aanrijden / aangereden
Proberen / geprobeerd

Naslagwerken

ANS (1997), p. 949-952 of online via de E-ANS, p. 1043 of online