Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zijn gal spugen / zijn gal spuwen

Vraag

Is het mogelijk om in de uitdrukking zijn gal spuwen ('zijn boosheid uiten') het werkwoord spuwen te vervangen door spugen?

Antwoord

Nee, de vaste uitdrukking is zijn gal spuwen of zijn gal uitspuwen.

Toelichting

In veel gevallen kunnen spugen en spuwen door elkaar gebruikt worden. In de vaste uitdrukking zijn gal (uit)spuwen is alleen spuwen of uitspuwen gebruikelijk.

De woordenboeken geven verschillende varianten van de uitdrukking in kwestie. Van Dale (1999) noemt zijn gal (over iets) uitspuwen/spuwen of zijn gal (tegen iemand) uitspuwen/uitbraken. Verschueren (1996) vermeldt zijn gal over iets, tegen iemand uitbraken, uithalen, uitspuwen en Kramers (2000) geeft zijn gal uitstorten, uitspuwen. In het Idioomwoordenboek (1999) van Van Dale wordt zijn gal spuwen als de gebruikelijkste uitdrukking aangemerkt, maar daaraan wordt toegevoegd dat ook zijn gal uitspuwen voorkomt. Geen enkel naslagwerk vermeldt de uitdrukking zijn gal (uit)spugen.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Idioomwoordenboek (1999); Verschueren (1996); Kramers (2000)