Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Telkens weer (dubbelop?)

Vraag

Voegt het woord weer in de uitdrukking telkens weer iets toe of is het overbodig?

Antwoord

In de uitdrukking telkens weer werkt het woord weer versterkend; het is dan ook niet overbodig.

Toelichting

Telkens weer is een algemeen aanvaarde uitdrukking. Telkens betekent 'elke keer' of 'herhaaldelijk', en weer betekent 'opnieuw' of 'bij herhaling'. Eigenlijk zeggen deze twee woorden dus ongeveer hetzelfde. Maar door aan het bijwoord telkens het bijwoord weer toe te voegen, wordt het herhalingsaspect benadrukt en zelfs versterkt. Zo is ook elke keer weer mogelijk: Rutger vergat elke keer weer om de deur op slot te doen. Als hier alleen elke keer gestaan zou hebben, zou de betekenis van de zin niet helemaal hetzelfde geweest zijn. Het zou dan minder duidelijk geweest zijn dat Rutger keer op keer vergat om de deur op slot te doen. Overigens vermeldt Van Dale bij keer op keer de betekenis 'telkens weer'.

Zie ook

Nooit weer / nooit meer
Telkens / telkens als
Gps-systeem / gps
Zoals bijvoorbeeld (dubbelop?)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996)