Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verderdoen / voortdoen / doorgaan

Vraag

Zijn verderdoen en voortdoen in de betekenis van 'doorgaan' correct?

Antwoord

Voortdoen is standaardtaal in België. Het is onduidelijk of we verderdoen in de betekenis 'continueren' al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in ieder geval doorgaan: Ga door met je werk. Ook voortgaan of voortzetten kunnen soms gebruikt worden.

Toelichting

Voortdoen (met iets) is standaardtaal in België in de betekenis 'doorgaan'.

(1) Hij bleef erop hameren dat ze moest voortdoen. [standaardtaal in België]

(2) Als het bedrijf zo voortdoet, stevent het af op een recordwinst. [standaardtaal in België]

Verderdoen (met iets) wordt vooral in België veelvuldig met dezelfde betekenis gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het woord afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of verderdoen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(3) Je moet gewoon verderdoen zoals je bezig bent. (in België, status onduidelijk)

(4) Nee, niet opgeven, verderdoen! (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn doorgaan (met iets), voortgaan (met iets) en (iets) voortzetten.

(5) Ga maar door met je werk.

(6) Toen besloot ze ermee voort te gaan.

(7) Ondanks de moeilijkheden zette ze haar actie voort.

Zie ook

Doorgaan / plaatsgrijpen / plaatshebben / plaatsvinden
Verderzetten / voortzetten

Naslagwerken

 

verderdoen

voortdoen

doorgaan

Grote Van Dale (2005)

-

1 (Belg.N., niet alg.) voortgaan met de verrichting van een werk, in ’t alg. met dat waarmee men bezig is, syn. doorwerken

I (…) 1 zijn gang voortzetten, verder gaan (…) 2 voortgaan met de handeling waaraan men bezig is

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

-

1 verder gaan

Verschueren (1996)

-

Z.N. voortgaan, doorgaan met dat waarmee men bezig is, voortwerken

2. voortgaan

Koenen (2006)

-

-

2 voortgaan

Kramers (2000)

ZN doorgaan (met iets), (iets) continueren

ZN 1 verder gaan, doorgaan (met werken), voortwerken, doorwerken

2 verder gaan, voortgaan

Correct Taalgebruik (2006), p. 279

[wordt afgekeurd] Correct is: doorgaan, voortgaan.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 293, 310

[wordt afgekeurd] niet -, het opgeven, er niet mee doorgaan, er niet mee voortgaan

[wordt afgekeurd] 1) ze willen – met hun programma, doorgaan, voortgaan, verder gaan;

-

Taalwijzer (1998), p. 364, 107
[bij voortgaan, wordt afgekeurd] niet: verderdoen

-

2) Doorgaan betekent ook: voortgaan, niet ophouden met een handeling.

[bij voortgaan] is correct; syn. doorgaan

Stijlboek VRT (2003), p. 262

-

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands zijn: doorgaan, doorwerken enz.

[in deze betekenis niet opgenomen]

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

doorgaan

voortgaan, doorgaan, voortwerken, zich redden met

-