Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Zuid-Afrika *²
Suid-Afrika (Afrikaans) / South Africa (Engels)
Officiële naam Republiek Zuid-Afrika
Republiek van Suid-Afrika (Afrikaans) / Republic of South Africa (Engels)
Hoofdstad Pretoria *¹
Pretoria
Inwoneraanduiding Zuid-Afrikaan (m)
Zuid-Afrikaanse (vr)
Zuid-Afrikanen (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Zuid-Afrikaans
*¹) De legislatieve hoofdstad met het parlement is Kaapstad; de administratieve hoofdstad is Pretoria, waar de regering zetelt.

*²)Volgens de grondwet kent Zuid-Afrika elf officiële, gelijkwaardige talen, waaronder het Afrikaans en het Engels. De facto is de status van het Engels echter het hoogste.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Drakensbergen Drakensberge (Afrikaans)
Kaap de Goede Hoop Kaap die Goeie Hoop (Afrikaans)
Kaapprovincie Kaapprovinsie (Afrikaans)
Oost-Rand Ekurhuleni (Tshwane)
Oranje Vrijstaat Vrystaat (Afrikaans)
Pietersburg Polokwane (Noord-Sotho)
Potgietersrus Mokopane (Noord-Sotho)


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.