Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Groot-Brittannië (en Noord-Ierland)
Verenigd Koninkrijk
United Kingdom
Officiële naam Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hoofdstad Londen
London
Inwoneraanduiding Brit (m)
Britse (vr)
Britten (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Brits *
omschrijving
*) In informele teksten.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Binnen-Hebriden Inner Hebrides
Britse Eilanden British Isles
Buiten-Hebriden Outer Hebrides
Doggersbank Dogger Bank
Edinburgh # Edinburgh
Engeland England
Groot-Brittannië (eiland) Great Britain
Grote Vissersbank Great Fisher Bank
Guernsey # Guernsey
Hebriden Hebrides
Hebridenzee Sea of the Hebrides
Ierland (eiland) Ireland
Ierse Zee Irish Sea
Kanaal English Channel
Kanaal van Bristol Bristol Channel
Kanaaleilanden Channel Islands
Keltische Zee Celtic Sea
Nauw van Calais (N) zie ook Nauw van Kales Strait of Dover
Nauw van Kales (V) zie ook Nauw van Calais Strait of Dover
Noord-Ierland Northern Ireland
Noorderkanaal North Channel
Penninisch Gebergte Pennines
Schotland Scotland
Schotse Hooglanden Scottish Highlands
Schotse Laagvlakte Scottish Lowlands
Sint-Georgekanaal Saint George's Channel
Theems Thames
Wales # Wales
Zuid-Schots Bergland Southern Uplands


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.