Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Taiwan
Taiwan
Officiële naam Taiwan
Chunghua Minkuo
Hoofdstad Taipei
Taibei
Inwoneraanduiding Taiwanees (m)
Taiwanese (vr)
Taiwanezen (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Taiwanees
De officiële naam die door de regering in Taipei wordt gebruikt, is "Republiek China". De regeringen die geen dipolomatieke betrekkingen met Taipei onderhouden (VN-resolutie van oktober 1971) gebruiken die naam niet.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Formosa (eiland) Taiwan
Straat Formosa / Straat van Taiwan Taiwan Haixia


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.