Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Swaziland
Swaziland
Officiële naam Koninkrijk Swaziland
Umbuso weSwatini (Swazi)/Kingdom of Swaziland (Engels)
Hoofdstad Mbabane
Mbabane
Inwoneraanduiding Swazi (m)
Swazische (vr)
Swazi's (mv)
Swaziër (m)
Swaziërs (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Swazisch
Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.