Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Sint-Maarten *¹
Sint Maarten
Officiële naam Sint-Maarten *¹
Sint Maarten
Hoofdstad Philipsburg
Philipsburg
Inwoneraanduiding Sint-Maartenaar (m)
Sint-Maartense (vr)
Sint-Maartenaren (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Sint-Maartens
*¹) In het Statuut wijkt de spelling af van de officiële spelling, die een verbindingsstreepje na 'Sint' voorschrijft.
Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.