Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Porto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Officiële naam Gemenebest Porto Rico
Gemenebest Puerto Rico
Commonwealth of Puerto Rico
Hoofdstad San Juan
San Juan
Inwoneraanduiding Porto Ricaan (m)
Porto Ricaanse (vr)
Porto Ricanen (mv)
Puerto Ricaan (m)
Puerto Ricaanse (vr)
Puerto Ricanen (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Porto Ricaans
Puerto Ricaans


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Monapassage Canal del Mona


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.