Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Nederland
Nederland
Officiële naam Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijk der Nederlanden
Hoofdstad Amsterdam
Amsterdam
Inwoneraanduiding Nederlander (m)
Nederlandse (vr)
Nederlanders (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Nederlands
Bijzondere gemeenten
De regering zetelt in Den Haag.
Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.