Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Maleisië
Malaysia
Officiële naam Maleisië
Malaysia
Hoofdstad Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Inwoneraanduiding Maleisiër (m)
Maleisische (vr)
Maleisiërs (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Maleisisch *
Het woord 'Maleis' wordt in hoofdzaak gebruikt voor de taal van de kustbewoners van Zuidoost-Azi?. Daarom is hier gekozen voor de afleiding 'Maleisisch'.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Malakka (stad) Melaka
Malakka (schiereiland) Melaka
Straat Malakka Selat Melaka


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.