Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Mexico
México
Officiële naam Verenigde Mexicaanse Staten
Estados Unidos Mexicanos
Hoofdstad Mexico-Stad
Ciudad de México
Inwoneraanduiding Mexicaan (m)
Mexicaanse (vr)
Mexicanen (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Mexicaans


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Cancun Cancún
Golf van Californië Golfo de California
Hoogland van Mexico Altiplanicie Mexicana
Neder-Californië Baja California
Oostelijke Sierra Madre Sierra Madre Oriental
Straat Yucatan Canal de Yucatán
Westelijke Sierra Madre Sierra Madre Occidental
Zuidelijke Sierra Madre Sierra Madre del Sur


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.