Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Madagaskar
Madagasikara
Officiële naam Republiek Madagaskar
Repoblika Malagasy
Hoofdstad Antananarivo
Antananarivo
Inwoneraanduiding Malagassiër (m)
Malagassische (vr)
Malagassiërs (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Malagassisch
Madagaskar wordt hier met een –k– geschreven omdat in de lokale naam ook een –k– voorkomt. De hier gegeven vormen van de inwonernaam en het bijvoeglijk naamwoord zijn gehandhaafd daar zij een zekere traditie in de Nederlandse taal hebben en het meest aansluiten bij het lokale gebruik.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Straat Mozambique Canal de Moçambique


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.