Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Israël
Yisra'el
Officiële naam Staat Israël
Medīnat Yisra'el
Hoofdstad Jeruzalem ¹
Tel Aviv ¹
Yerushalayim
Tel Aviv
Inwoneraanduiding Israëli (m)
Israëlische (vr)
Israëli's (mv)
Israëliër (m)
Israëliërs (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Israëlisch
¹) Het parlement, de regering en het hooggerechtshof zetelen in Jeruzalem. De lidstaten van de Europese Unie hebben hun ambassade in Tel Aviv.
België beschouwt ‘Tel Aviv’, Nederland ‘Jeruzalem’ als hoofdstad.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Dode Zee Yam Ha-Melah
Galilea HaGalil
Golanhoogten HaGolan
Golf van Akaba zie ook Golf van Aqaba Mifraz Elat
Golf van Aqaba zie ook Golf van Akaba Mifraz Elat
Haifa Hefa
Jarkon Yarqon
Jordaan Ha Yarden
Kisjon Qishon
Meer van Tiberias Yam Kinneret
Nazareth Nazerat
Vlakte van Jizreël 'Émeq Yizre'el


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.