Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Gibraltar
Gibraltar
Officiële naam Gibraltar
Gibraltar
Hoofdstad Gibraltar
Gibraltar
Inwoneraanduiding Gibraltarees (m)
Gibraltarese (vr)
Gibraltarezen (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Gibraltarees


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Straat van Gibraltar Strait of Gibraltar


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.