Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Micronesia
Micronesia
Officiële naam Federale Staten van Micronesia
Federated States of Micronesia
Hoofdstad Palikir
Palikir
Inwoneraanduiding Micronesiër (m)
Micronesische (vr)
Micronesiërs (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Micronesisch
De Federale Staten van Micronesia vormen één soevereine staat onder de naam 'Micronesia'. 'Micronesia' verwijst dus naar de staat en 'Micronesië' naar het gebied waar de eilanden zich bevinden.


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Marianentrog Mariana Trench


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.