Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Algerije
al-Jazā'ir
Officiële naam Democratische Volksrepubliek Algerije
al-Jumhūrīyah al-Jazā'irīyah ad-Dīmuqrāțīyah ash-Sha'bīyah
Hoofdstad Algiers
al-Jazā'ir
Inwoneraanduiding Algerijn (m)
Algerijnse (vr)
Algerijnen (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Algerijns


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Atlasgebergte al-Aţlas
Barbarijse Hoogvlakte Nijād al-`Alī
Constantine al-Qustaţīnah
Kabylië al-Qabāil
Kleine Atlas zie ook Tell-Atlas al-Aţlas at-Tall
Oostelijke Grote Erg Grand Erg oriental (Frans) / `Irq al-Kabīr ash-Sharqī
Oran al-Wahrān
Sahara-Atlas al-Aţlas aş-Şahrāwī
Tell-Atlas zie ook Kleine Atlas al-Aţlas at-Tall
Westelijke Grote Erg Grand Erg occidental (Frans) / `Irq al-Kabīr al-Gharbī


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.