Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Duitsland
Deutschland
Officiële naam Bondsrepubliek Duitsland
Bundesrepublik Deutschland
Hoofdstad Berlijn
Berlin
Inwoneraanduiding Duitser (m)
Duitse (vr)
Duitsers (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Duits


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Aken Aachen
Beieren Bayern
Beierse Alpen Bayerische Alpen
Beierse Hoogvlakte Alpenvorland
Beierse Woud Bayerischer Wald
Bocht van Helgoland Helgoländer Bucht
Bohemer Woud Böhmerwald
Boven-Rijnse Laagvlakte Oberrheinische Tiefebene
Dortmund-Eemskanaal Dortmund-Ems-Kanal
Duitse Bocht Deutsche Bucht
Eems Ems
Eems-Jadekanaal Ems-Jade-Kanal
Eems-Vechtkanaal Ems-Vechte-Kanal
Emmelkamp @ Emmlichheim
Emmerik @ Emmerich
Ertsgebergte Erzgebirge
Jadeboezem Jadebusen
Kaldenkerken @ Kaldenkirchen
Keulen Köln
Kieler Bocht Kieler Bucht
Kleef Kleve
Leisteenplateau Schiefergebirge
Lister Diep Lister Tief
Lübecker Bocht Lübecker Bucht
München # München
Maagdenburg @ Magdeburg
Mecklenburg-Voor-Pommeren @ Mecklenburg-Vorpommern
Moezel Mosel
Nedersaksen Niedersachsen
Neurenberg @ Nürnberg
Noord-Duitse Laagvlakte Norddeutsches Tiefland
Noord-Friese Waddeneilanden Nordfriesische Inseln
Noord-Friesland Nordfriesland
Noord-Oostzeekanaal Nord-Ostsee-Kanal
Noord-Rijnland-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Noordrijn-Westfalen Nordrhein-Westfalen
Oderhaf Stettiner Haff
Oost-Friese Waddeneilanden Ostfriesische Inseln
Oost-Friesland Ostfriesland
Oude IJssel Issel
Palts @ Pfalz
Pommerse Bocht Pommersche Bucht
Pruisen Preußen
Rijn-Hernekanaal Rhein-Herne-Kanal
Rijnland-Palts @ Rheinland-Pfalz
Roer Rur
Ruhrgebied Ruhrgebiet
Saksen @ Sachsen
Saksen-Anhalt @ Sachsen-Anhalt
Sleeswijk-Holstein @ Schleswig-Holstein
Swalm Schwalm
Teutoburgerwoud Teutoburger Wald
Vecht Vechte
Waddenzee Wattenmeer
Wezer @ Weser
Worm Wurm
Zevengebergte @ Siebengebirge
Zwaben @ Schwaben
Zwarte Woud Schwarzwald


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.