Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Bosnië en Herzegovina
Bosna i Hercegovina
Officiële naam Bosnië en Herzegovina
Bosna i Hercegovina
Hoofdstad Sarajevo
Sarajevo
Inwoneraanduiding Bosniër¹/omschrijving
Bosnische¹/omschrijving
Bosniërs¹/omschrijving
Bijvoeglijk naamwoord Bosnisch¹ / omschrijving
Bestaat uit twee entiteiten: de Federatie van Bosni? en Herzegovina en de Servische Republiek (Republika Srpska).
¹) in informele teksten


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Federatie van Bosnië en Herzegovina, ook bekend als Moslim Kroatische Federatie Federacija Bosne i Hercegovina
Servische Republiek @ Republika Srpska


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.