Zoek naar

Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Landnaam Australië
Australia
Officiële naam Gemenebest Australië
Commonwealth of Australia
Hoofdstad Canberra
Canberra
Inwoneraanduiding Australiër (m)
Australische (vr)
Australiërs (mv)
Bijvoeglijk naamwoord Australisch
In het kader van de Verenigde Naties wordt voor dit land slechts één naam gebruikt: Australië


Entiteiten Nederlands plaatselijke naam (endoniem)
Australische Alpen Australian Alps
Groot Artesisch Bekken Great Artesian Basin
Groot Australisch Scheidingsgebergte Great Dividing Range
Groot Barrièrerif @ Great Barrier Reef
Grote Australische Bocht Great Australian Bight
Grote Victoriawoestijn Great Victoria Desert
Grote Zandwoestijn Great Sandy Desert
Heard en McDonaldeilanden Heard Island and McDonald Islands
Koraalzee Coral Sea
Nieuw-Zuid-Wales @ New South Wales
Noordelijk Territorium Northern Territory
Noordwestkaap North West Cape
Straat Bass Bass Strait
Straat Torres Torres Strait
Sydney # Sydney
Tasmanië Tasmania
West-Australië Western Australia
Zuid-Australië South Australia
Zuidoostkaap South East Cape


Legenda

- bestaat niet
(N) vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk
(V) vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk
@ ook de plaatselijke naam (endoniem) komt in Nederlandse teksten in toenemende mate voor
# er is geen Nederlandse naam; plaatselijke naam toch vermeld vanwege hoge frequentie in het Nederlands
'zie ook ...' verwijst naar ook in gebruik zijnde variant
'omschrijving' bv. inwoner van ..., hoofdstad van ..., enz.
Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen

Voor een correcte weergave van de oorspronkelijke namen (endoniemen) dient een uitgebreid Unicode-lettertype geïnstalleerd te zijn op de computer.