Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (2)
» grammatica (131)
» informatieve vragen (1)
» spelling (72)
» tekst en conversatie (4)
» uitspraak (4)
» woordgebruik (244)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (20)
» aardrijkskundige namen (1)
» afkortingen (3)
» brief en e-mail (1)
» cijfers en getallen (3)
» d, t, dt (12)
» Engelse werkwoorden (7)
» functie- en beroepsnamen (2)
» hoofdletter of kleine letter (5)
» klemtoon en intonatie (3)
» klinkers (10)
» medeklinkers (6)
» merknamen (5)
» namen van instellingen en organisaties (2)
» persoonsnamen (3)
» stijl en formulering (29)
» tekststructuur (1)
» tijdsaanduidingen (1)
» tweeklanken (3)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (72)
» verwijs- en verbindingswoorden (5)
» vreemde woorden (11)
» woordafbreking (16)

Leesteken
» komma (1)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (95)
» correctheid (278)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (15)
» herkomst (7)
» woordgeslacht (1)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (32)
» nevenschikking (3)
» nevenschikking en onderschikking (11)
» ontkenning (3)
» samentrekking (2)
» woordvolgorde (8)
» zinsontleding (13)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (17)
» bijwoord (11)
» lidwoord (1)
» telwoord (3)
» voegwoord (7)
» voornaamwoord (19)
» voorzetsel (24)
» zelfstandig naamwoord (51)

Woordteken
» apostrof (1)
» koppelteken (5)
» trema (2)

Woordvorm
» afleiding (46)
» meervoud (21)
» samenstelling (54)
» verbuiging (5)
» vervoeging (93)

Selectie

Woordsoort: werkwoord [Verwijder]

Resultaten

Leidraad (Woordenlijst.org)
Werkwoorden

1 - 1 uit 1

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
Afgeleide zelfstandige naamwoorden op -name en -neming (algemeen)
Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)
Congruentieproblemen met en (algemeen)
Congruentieproblemen met een als onderwerp gevoeld meewerkend voorwerp (algemeen)
Gaan / zullen (algemeen)
Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)
Vervoeging en spelling van Engelse werkwoorden in het Nederlands (algemeen)
Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)
Werkwoorden met een zwakke en een sterke vervoeging (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van drie of meer werkwoorden (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)

1 - 12 uit 12

Adviezen (Taaladvies.net)

Aandacht trekken op / aandacht vestigen op
Aandraven (komen - met)
Aanduiden / aanstellen / aanwijzen
Aanhebben / aan hebben
Aanmoeten / aan moeten
Aantal (een - mensen waren / was)
Abonnement afsluiten / nemen
Abstractie maken van / buiten beschouwing laten / niet in aanmerking nemen
Acquisiteren / acquireren
Acteren ('akte nemen van')
Afdanken / ontslaan
Afkomen / langskomen
Aflassen / aflasten / afgelasten
Afleveren / afgeven / uitreiken (een diploma -)
Afluisteren / beluisteren (een antwoordapparaat -)
Afprinten / afdrukken / uitprinten / printen
Afwisseling werkwoordstijden
Akkoord zijn / gaan met
Alloceren (uitspraak)
Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de -)
Authentificeren / authenticeren
Auto-ongeluk (afbreking)
Baby’tje (afbreking)
Backup / back-up

1 - 25 uit 364 >>