Tip: kijk voor de spelling van woorden op Woordenlijst.org.

Thematisch

Hoofdrubriek
» conventies (8)
» grammatica (297)
» informatieve vragen (6)
» spelling (63)
» tekst en conversatie (3)
» uitspraak (11)
» woordgebruik (935)

Subrubriek
» aaneen, met woordteken of los (22)
» aardrijkskundige namen (11)
» afkortingen (9)
» brief en e-mail (8)
» cijfers en getallen (22)
» d, t, dt (1)
» Engelse werkwoorden (1)
» functie- en beroepsnamen (23)
» hoofdletter of kleine letter (1)
» klemtoon en intonatie (7)
» klinkers (12)
» medeklinkers (1)
» merknamen (3)
» namen van instellingen en organisaties (6)
» officiële termen (15)
» persoonsnamen (36)
» stijl en formulering (106)
» symbolen (2)
» tekststructuur (1)
» tijdsaanduidingen (28)
» titulatuur (1)
» tussenklanken -s, -e, -en (4)
» tweeklanken (1)
» uitdrukkingen en vaste verbindingen (253)
» verwijs- en verbindingswoorden (75)
» vreemde woorden (34)
» wetgeving en normen (1)

Leesteken
» komma (1)
» weglatingsteken (2)

Woord of woordcombinatie
» betekenis (303)
» gepastheid en aantrekkelijkheid (51)
» herkomst (24)
» woordgeslacht (19)

Woordgroep of zin
» enkelvoud of meervoud (57)
» nevenschikking (5)
» nevenschikking en onderschikking (30)
» ontkenning (16)
» samentrekking (16)
» woordvolgorde (23)
» zinsontleding (16)

Woordsoort
» bijvoeglijk naamwoord (180)
» bijwoord (106)
» lidwoord (26)
» telwoord (21)
» tussenwerpsel (2)
» voegwoord (51)
» voornaamwoord (92)
» voorzetsel (142)
» werkwoord (288)
» zelfstandig naamwoord (324)

Woordteken
» apostrof (2)
» klemtoonteken (1)
» koppelteken (2)

Woordvorm
» afleiding (110)
» meervoud (71)
» naamvalsvormen (15)
» samenstelling (189)
» trappen van vergelijking (33)
» verbuiging (28)
» verkleinwoord (1)
» vervoeging (71)

Selectie

Woord of woordcombinatie: correctheid [Verwijder]

Resultaten

Algemene teksten (Taaladvies.net)
Afgeleide zelfstandige naamwoorden op -name en -neming (algemeen)
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)
Combinaties met een stofnaam (algemeen)
Congruentieproblemen met en (algemeen)
Congruentieproblemen met een als onderwerp gevoeld meewerkend voorwerp (algemeen)
Gaan / zullen (algemeen)
Hen / hun (algemeen)
Onovergankelijk gebruik van overgankelijke werkwoorden (algemeen)
Samentrekking (algemeen)
Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)
Wat is standaardtaal? (algemeen)
Wel of geen spaties voor en na leestekens en symbolen (algemeen)
Werkwijze: welke varianten hebben standaardtaalkarakter? (algemeen)
Werkwoordvolgorde in werkwoordgroepen: groepen van twee werkwoorden (algemeen)
Woorden die niet in de Woordenlijst of in een woordenboek staan (algemeen)

1 - 15 uit 15

Adviezen (Taaladvies.net)


's-Gravenhage / Den Haag
't Is te zeggen / dat wil zeggen
(Een) Italiaanse (zij is -)
-matig
-technisch
-vrij
0,1 minuten / 0,1 minuut
100 k / 100k / 100 K / 100K
24 uur op 24 / vierentwintig uur per dag / dag en nacht
7 dagen op 7 / zeven dagen per week / elke dag
A rato van
Aan / bij (de bushalte)
Aan het taart eten / taart aan het eten
Aanbrengen aan / in (wijzigingen -)
Aandacht trekken op / aandacht vestigen op
Aandraven (komen - met)
Aanduiden / aanstellen / aanwijzen
Aangewezen / raadzaam
Aanname
Aantal (een - mensen waren / was)
Aanvraag om / van / voor / tot
Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Abonnement afsluiten / nemen

1 - 25 uit 1052 >>